Obligacje Trading

Przedmiotem obrotu obligacjami nie jest bardzo popularne w wielu częściach świata, a kiedy teraz dodać to do koncepcji więzi handlowych jak opcje binarne, wielu handlowców opcjeonline detalicznych będzie bardzo zmieszany.

Obligacje są wykorzystywane jedynie instrumenty dłużne rządów i wielkich korporacji, aby pożyczyć pieniądze od obywateli.Zdarza się, że rządy i duże korporacje nie chcą iść pożyczania pieniędzy od instytucji finansowych po wygórowanych stóp procentowych. Dlatego obligacje opcjeonline zaprezentować małą formę kosztów pożyczek dla tych instytucji. Obligacje przedstawić również aleję dla tych, którzy zakup instrumentu obligacji, aby zarabiać pieniądze na ustalonej wartości procentowe, które są płacone przez opcjeonline kredytobiorcę (rząd i dużych korporacji).

Teraz tutaj jest ciekawy komponent. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy tymi, którzy nabyli je na wymianę obligacji. W szczególności, opteck istnieją trzy sposoby, aby zysk z obligacji:

1) Inwestycje – Nabywca obligacji może zdecydować się poczekać na tenor obligacji wygasa więc można opteck zarabiać odsetki od niej, oprócz coraz swój kapitał z powrotem.

2) Spekulacja – Ceny obligacji są przedmiotem spekulacji rynkowej.

3) Inwestorzy mogą zarabiać na zmianach w rentowności obligacji (odsetki płatne) kupna i sprzedaży IQ Option obligacji dla opteck innych uczestników rynku.

Obligacje są zazwyczaj oceniane przez agencje ratingowe, takie jak Moody i Fitch, aby dla IQ Option nabywców obligacji i przedsiębiorców w celu oceny ich wartości przed zakupem. obligacje rządu federalnego zwykle wykonywać najwyższe oceny, a następnie obligacji państwowych, obligacji komunalnych i korporacyjnych obligacji, w tej kolejności.

Z reguły, im krótszy okres zapadalności obligacji tym mniejsza wydajność procentową. Wynika to z mniejszej IQ Option Topoption niepewności obligacje krótkoterminowe, w przeciwieństwie do swoich długoterminowych odpowiedników.

Naszym celem jest tutaj, jak obligacje handlu na Opcje binarne rynkach . Tylko Topoption bardzo niewielu brokerów takich jakOptionsfair obligacji oferta opcji binarnych.

Co Handlu

Obrót obligacjami na rynku opcji binarnych jest o handel na różnice w cenach obligacji. opcje binarne Następujące czynniki wpływają na ceny Topoption obligacji:

a) Oprocentowanie: Istnieje odwrotna zależność pomiędzy obligacji i stóp procentowych. Stopy procentowe są same wpływają względy ekonomiczne, które powodują, że banki centralne do przyjęcia odpowiedniego reżimu opcje binarne stopy procentowej.

b) Ocena zdolności kredytowej emitentów: status finansowy emitenta określa spread kredytowy, który jest różnica między wydajnością obligacji emitenta przed wiązaniem wolnej od ryzyka takiego rządu USA. Spready kredytowe są wyższe dla biednych emitentów obligacji jakości lub obligacji o dłuższym opcje binarne terminie zapadalności. greckie obligacje są obecnie oceniane jako śmieci z powodu skrajnej sytuacji finansowej kraju; Spready kredytowe są duże w tej chwili.

c) Bond Dojrzałość: Dłuższe obligacje dojrzałości przyciągnąć większe plony.

d) dane ekonomiczne, takie jak sprawozdania z pracy.

e) wydarzenia polityczne i gospodarcze; strefa euro jest mocnym przykładem.

f) ekstremalne wahania cen giełdowych.

Ilekroć czynniki te ulegają zmianie, ceny obligacji wahają prezentując możliwości handlu na rynku opcji binarnych.

Jak handlować Obligacji

Aby skutecznie handlować obligacji na rynkach opcji binarnych, trzeba mieć w pełni zaistnieć w fundamentach plus500 rynku . Jest bardzo mało miejsca na analizie technicznej tutaj, zwłaszcza z wydarzeniami, które zostały bawiące się w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Irlandii w ciągu ostatnich 2 lat.

Bloomberg stacje telewizyjne i CNBC będzie się bardzo najlepszych przyjaciół tutaj jak dobrze, że rentowności obligacji są zawsze w wiadomościach. Do czasu, kiedy dokładnie zrozumieć zależność między podstawowych czynników wymienionych powyżej, a ceny obligacji / plonów, można dokonać stałych rozmów handlowych z wielką dokładnością.